000 00990cam a2200253 a 4500
001 235211
005 20200602061959.0
007 t
008 970610s1996 0 tha
035 _a(OCoLC)934467193
050 _aKPT2720
_b.ก4315
100 0 _aกมลชัย รัตนสกาววงศ์,
_d2498-
_9160495
245 1 0 _aสาระสำคัญและหลักกฎหมาย พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 /
_cกมลชัย รัตนสกาววงศ์.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bบริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด,
_c2539.
300 _a72 หน้า.
650 4 _aกฎหมายปกครอง
_zไทย.
942 _cGB
_03
_2lcc
997 _aSG
997 _bPJ
997 _cR
997 _dVE
997 _eK
_fSG
_gV
999 _c235211
_d235211