000 01881cam a2200289 a 4500
001 241485
005 20200602063103.0
007 t
008 970808s1996 0 tha
035 _a(OCoLC)934468069
050 _aHD9747.ท92
_bศ74
100 0 _aศุภัช ศุภชลาศัย.
_9239806
245 1 0 _aรายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องลู่ทางและโอกาสการส่งออก และผลกระทบจากการ มีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ) /
_cโดย ศุภัช ศุภชลาศัย, ศุมาศ พยัคฆพันธ์.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,
_c2539.
300 _aii, 35 แผ่น :
_bภาพประกอบ.
592 _aชื่อเรื่องที่สัน:
_bอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ.
650 4 _aอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
_zไทย.
650 4 _aการส่งออก
_zไทย.
740 0 _aลู่ทางและโอกาสการส่งออก และผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ)
942 _cGB
_01
_2lcc
997 _aMP
997 _bMP
997 _cR
997 _dVE
997 _eP
999 _c241485
_d241485