000 02113cam a2200325 a 4500
001 248983
005 20191119013730.0
007 t
008 970922s1996 0 tha
035 _a(OCoLC)934468498
090 _aDOC
_b.ร653
245 0 0 _aรายงานสรุปผู้บริหาร :
_b"ผลการศึกษาตามโครงการศึกษา และจัดทำแผนลงทุนจังหวัดกระบี่" ตามนโยบายการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค = Executive summary : "The Krabi Provincial Investment Plan" in accordance with the policy to promote rural development /
_cจัดทำโดย บริษัท บริการข้อมูลผู้จัดการ จำกัด [ร่วมกับ] สถาบันนโยบายศึกษา.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bบริษัท,
_c[2539?]
300 _a15, xiv, แผ่น.
500 _aมีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.
592 _aชื่อเรื่องที่ปกนอก:
_bรายงานสรุปผู้บริหาร แผนลงทุนจังหวัดกระบี่.
592 _aชื่อเรื่องที่ส่วนล่างหน้ากระดาษ:
_bโอกาสและลู่ทางการลงทุนจังหวัดกระบี่.
650 4 _aการลงทุน
_zไทย
_zกระบี่.
_9271540
710 2 _aบริษัทบริการข้อมูลผู้จัดการ.
710 2 _aสถาบันนโยบายศึกษา.
740 0 _aแผนลงทุนจังหวัดกระบี่.
740 0 _aโอกาสและลู่ทางการลงทุนจังหวัดกระบี่.
942 _cDOC
997 _aMP
997 _bTH
997 _cR
997 _dVE
997 _eK
999 _c248983
_d248983