000 01632cam a2200301 a 4500
001 251886
005 20210428153904.0
007 t
008 971016s1997 0 tha
020 _a9747688859
035 _a(OCoLC)880740361
050 _aK1150.ก51
_bม9 2540
100 0 _aไมตรี ตันติวุฒานนท์.
_952342
245 1 0 _aความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทะเล (การค้าและการขนส่งทางทะเล) :
_bคำศัพท์และข้อความหมาย /
_cไมตรี ตันติวุฒานนท์ เรียบเรียงและรวบรวม.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 _aกรุงเทพฯ :
_bนิติธรรม,
_c2540.
300 _a308 หน้า.
440 0 _aชุดกฎหมายการค้าเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล
_9271966
500 _aชื่อเรื่องเดิม: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทะเล (สาขาพาณิชย์นาวี) : คำศัพท์และข้อความหมาย.
650 4 _aกฎหมายพาณิชยนาวี
_xพจนานุกรม.
_9176897
942 _cREF
_2lcc
_03
997 _aTH
997 _bTT
997 _cR
997 _dVE
997 _eK
_gV
999 _c251886
_d251886