000 01633cam a2200325 4500
001 253958
005 20201011181704.0
008 971117s1996 0 tha
020 _a9746346768
035 _a(OCoLC)773418199
060 _aQV766
_b.ว642 2539
100 0 _aวันดี กฤษณพันธ์.
_9108928
245 1 0 _aสมุนไพรน่ารู้ /
_cวันดี กฤษณพันธ์.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงแก้ไข.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2539.
300 _a267 หน้า :
_bภาพประกอบ.
490 0 _aชุดความรู้เพื่อชุมชน ;
_vเล่มที่ 20
650 4 _aสมุนไพร.
650 4 _aสมุนไพร
_zไทย.
650 4 _aสมุนไพร
_zจีน.
_9124078
650 4 _aเครื่องยาจากพืช.
_9419472
653 _aจีนศึกษา
989 0 _aวันดี กฤษณพันธ์.
_bพิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงแก้ไข.
_dกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
_etha
_kชุดความรู้เพื่อชุมชน ;
_tสมุนไพรน่ารู้ /
_z9746377388
942 _cGB
_011
_2nlm
997 _aTH
997 _bTH
997 _dKC
997 _eP
999 _c253958
_d253958