000 01382cam a2200325 a 4500
001 255928
005 20200602064621.0
007 t
008 971223s1997 0 tha
020 _a9748947572
035 _a(OCoLC)773418754
050 _aQH75.ก1
_bภ74
245 0 0 _aภูมิปัญญาพื้นบ้านกับความหลากหลายทางชีวภาพ /
_cวิฑูรย์ ปัญญากุล แปลและเรียบเรียง.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bกรีนเนทและสหกรณ์อาหารธรรมชาติ,
_c2540.
300 _a132 หน้า.
490 0 _aชุดหนังสือกรีนบุ๊ค ;
_v2
650 4 _aการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ.
650 4 _aทรัพย์สินทางปัญญา (กฎหมายระหว่างประเทศ)
_9252234
650 4 _aความหลากหลายทางชีวภาพ.
700 0 _aวิฑูรย์ ปัญญากุล.
_921114
942 _cGB
_04
_2lcc
997 _aPJ
997 _bPJ
997 _cR
997 _dYS
997 _gSU
_eK
997 _gV
999 _c255928
_d255928