000 02264cam a2200385 a 4500
001 256715
005 20210309144106.0
007 t
008 980109s1997 0 tha
020 _a9748954943
035 _a(OCoLC)683078685
050 _aDS575.5.พ4
_bส42
100 0 _aสมโชค สวัสดิรักษ์,
_d2487-
_9184534
245 1 0 _aความสัมพันธ์ระหว่างไทย-พม่า-กะเหรี่ยง =
_bThai-Burmese-Karen relations /
_cนาวาอากาศเอกสมโชค สวัสดิรักษ์ ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
_c2540.
300 _a198 หน้า :
_bส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ, แผนที่.
440 0 _aประเทศเพื่อนบ้านของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
_9284553
592 _aดัดแปลงจากวิทยานิพนธ์ชื่อเรื่อง:
_bความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่า : ศึกษากรณีปัญหาชนชาติกะเหรี่ยง ค.ศ. 1988-1995.
650 4 _aชนกลุ่มน้อย
_zพม่า.
_994090
650 4 _aชาวกะเหรี่ยง
_xพม่า.
651 4 _aพม่า
_xการเมืองและการปกครอง.
651 4 _aไทย
_xความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
_zพม่า.
_9126698
690 4 _aสิ่งพิมพ์ สกว
700 0 _aชาญวิทย์ เกษตรศิริ,
_d2484-
_912032
700 0 _aกาญจนี ละอองศรี.
_949417
942 _cGB
_020
_2lcc
997 _gSR
997 _aPJ
997 _bMP
997 _cR
997 _dVE
997 _eK
_gSU, V
999 _c256715
_d256715