000 02058cam a2200361 a 4500
001 256760
005 20201123172027.0
007 t
008 980109s1997 0 tha
020 _a9748954935
035 _a(OCoLC)683026750
050 _aDS554.57
_b.น43
100 0 _aนภดล ชาติประเสริฐ,
_d2504-
_992566
245 1 0 _aเจ้านโรดม สีหนุกับนโยบายความเป็นกลางของกัมพูชา =
_bNorodom Sihanouk and Cambodian non-alignment policy /
_cนภดล ชาติประเสริฐ ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
_c2540.
300 _alv, 119 หน้า :
_bภาพประกอบ, แผนที่.
440 0 _aประเทศเพื่อนบ้านของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
_9284553
500 _aดัดแปลงจากวิทยานิพนธ์ชื่อเรื่อง: นโยบายเป็นกลางของกัมพูชาในสมัยรัฐบาลเจ้านโรดม สีหนุ.
651 4 _aกัมพูชา
_xความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
_948078
651 4 _aกัมพูชา
_xการเมืองและการปกครอง.
690 4 _aสิ่งพิมพ์ สกว
700 0 _aชาญวิทย์ เกษตรศิริ,
_d2484-
_912032
700 0 _aกาญจนี ละอองศรี.
_949417
942 _cGB
_017
_2lcc
997 _gSR
997 _aTH
997 _bMP
997 _cR
997 _dSU
997 _gSU, V
_eK
999 _c256760
_d256760