000 01454cam a2200277 4500
001 256914
005 20200814100044.0
007 t
008 980113s1997 0 tha
020 _a9745716146
035 _a(OCoLC)773419333
050 _aHB180
_b.ว565 2540
100 0 _aวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.
_935686
245 1 0 _aเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น /
_cวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.
250 _aฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2540.
300 _a161 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _aเศรษฐศาสตร์.
989 0 _aวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.
_bฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.
_dกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
_etha
_tเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น /
_z9745718238
_z9745718858 (2548)
_z9745719773 (2549)
_z9789749900192 (2551)
942 _cGB
_0146
_2lcc
997 _aTH
997 _bTH
997 _dYU
997 _eK
_gV
999 _c256914
_d256914