000 02562cam a2200337 a 4500
001 258630
005 20200602065154.0
007 t
008 980210s1997 0 tha
020 _a9745888702
035 _a(OCoLC)683089263
050 _aHB2104.55.ก3
_bร57
245 0 0 _aการติดตามผู้ย้ายถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :
_bการย้ายถิ่นเป็นการเพิ่ม รายได้หรือเพิ่มความเครียดให้กับครอบครัวชนบท, รายงานวิจัย = Report of the Northeastern follow-up to the national migration survey : migration and the rural family : sources of support and strain in a mobile society /
_cบรรณาธิการ วาทินี บุญชะลักษี ; คณะผู้วิจัย แครี่ ริคเตอร์ ... [และคนอื่นๆ].
260 _aนครปฐม :
_bสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,
_c2540.
300 _aก-ท, 98 หน้า :
_bภาพประกอบ.
490 1 _aเอกสารทางวิชาการ ;
_vหมายเลข 211
650 4 _aการย้ายถิ่นภายในประเทศ
_zไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
_9280739
650 4 _aครอบครัวชนบท
_xแง่เศรษฐกิจ
_zไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
_9280740
650 4 _aแรงงานย้ายถิ่น
_zไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
_9314113
700 0 _aวาทินี บุญชะลักษี.
_998930
700 1 _934427
_aริคเตอร์, เครี.
740 0 _aการย้ายถิ่นเป็นการเพิ่มรายได้หรือเพิ่มความเครียดให้กับครอบครัวชนบท.
830 0 _aเอกสารทางวิชาการ (มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม) ;
_vหมายเลข 211.
942 _cGB
_06
_2lcc
997 _aMP
997 _bPI
997 _cR
997 _dYS
997 _eK
_gV
999 _c258630
_d258630