000 01009cam a2200265 4500
001 258676
005 20200602065159.0
008 980212s1997 0 tha
020 _a9740834213
035 _a(OCoLC)773420102
050 _aHF5549
_b.ธ2 2540
100 0 _aธงชัย สันติวงษ์,
_d2487-
_933416
245 1 0 _aการบริหารงานบุคคล =
_bPersonnel management /
_cธงชัย สันติวงษ์.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 9, (ฉบับแก้ไขปรับปรุง).
260 _aกรุงเทพฯ :
_bบริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด,
_c2540.
300 _a434 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _aการบริหารงานบุคคล.
942 _cGB
_07
_2lcc
997 _aTH
997 _bTH
997 _dYU
997 _eK
997 _gV
999 _c258676
_d258676