000 02378cam a2200301 a 4500
001 260508
005 20220225160207.0
007 t
008 980312s1998 0 tha
020 _a9746374915
035 _a(OCoLC)773420943
050 _aHB180
_b.ต64
100 0 _aตีรณ พงศ์มฆพัฒน์,
_d2499-
_986988
245 1 0 _aเศรษฐศาสตร์มหภาค :
_bทฤษฎี นโยบาย และการวิเคราะห์สมัยใหม่ /
_cตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bโครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2541.
300 _a343 หน้า :
_bภาพประกอบ.
490 1 _aเอกสาร / โครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ;
_vลำดับที่ 35
650 4 _aเศรษฐศาสตร์มหภาค.
_925418
989 0 _aตีรณ พงศ์มฆพัฒน์,
_bพิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง.
_dกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
_etha
_kเอกสาร / โครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ;
_kโครงการตำรา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์) ;
_tเศรษฐศาสตร์มหภาค :
_z9749941284
830 0 _aโครงการตำรา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์) ;
_vลำดับที่ 35.
_9222836
942 _cGB
_024
_2lcc
997 _aPI
997 _bTT
997 _cR
997 _dKC
997 _eK
_gV
999 _c260508
_d260508