000 01595cam a2200313 a 4500
001 261275
005 20200602065703.0
007 t
008 980320s1998 0 tha
020 _a9746375059
035 _a(OCoLC)683018139
050 _aP92.ท9
_bจ62
245 0 0 _aจับจ้องมองสื่อ =
_bMedia watch : ทัศนวิพากษ์ก้าวใหม่ในเขาวงกตของสื่อสารมวลชนไทย /
_cคณะบรรณาธิการ [โดย] ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, เมตตา วิวัฒนานุกุล, ปรีดา อัครจันทโชติ.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bโครงการสื่อสันติภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2541.
300 _a326 หน้า.
650 4 _aสื่อมวลชน
_zไทย.
650 4 _aสื่อมวลชน
_xแง่สังคม
_zไทย.
_942936
650 4 _aสื่อมวลชน
_xแง่การเมือง
_zไทย.
_931982
700 0 _aถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์.
_985036
700 0 _aเมตตา วิวัฒนานุกูล.
_9100800
700 0 _aปรีดา อัครจันทโชติ.
_9282310
942 _cGB
_010
_2lcc
997 _aPJ
997 _bMP
997 _cR
997 _dYU
997 _eK
_gV
999 _c261275
_d261275