000 01407nam a2200205 4500
001 26298
005 20200601231308.0
008 s1986 0 tha
035 _a(OCoLC)934556506
050 _aZ1003.5
_b.ส67
100 0 _aสุขุม เฉลยทรัพย์,
_d2492-
_937146
245 1 0 _aการส่งเสริมการอ่าน.
260 _aพระนครศรีอยุธยา,
_bภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์,
_c2529.
300 _a330 หน้า.
_bตาราง. แผนผัง. แผนภูมิ.
650 4 _aการอ่าน.
989 0 _aสุขุม เฉลยทรัพย์,
_bพิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขเพิ่มเติม).
_dปทุมธานี : ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2531.
_etha
_tการส่งเสริมการอ่าน /
942 _cGB
_02
_2lcc
997 _cอรุณศรี
999 _c26298
_d26298