000 01611cam a2200313 a 4500
001 264367
005 20200602070225.0
007 t
008 980501s1998 0 tha
020 _a9748629538
035 _a(OCoLC)773423285
050 _aHC445.ฮ9ท72
_bค45
100 0 _aครรชิต มาลัยวงศ์.
_940979
245 1 0 _aแนวทางใช้ไอทีในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ /
_cโดย ครรชิต มาลัยวงศ์.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bงานมัลติมีเดีย ฝ่ายศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม,
_c2541.
300 _a157 หน้า :
_bภาพประกอบ.
440 0 _aชุดอนุทัศนไอที ;
_v3
650 4 _aเทคโนโลยีสารสนเทศ
_xแง่เศรษฐกิจ
_zไทย.
_9287265
942 _cGB
_02
_2lcc
997 _gSR
997 _aPP
997 _bMP
997 _cR
997 _dYU
997 _eK
_fMS
997 _gV
999 _c264367
_d264367