000 02771cam a2200337 a 4500
001 266051
005 20200602070453.0
007 t
008 980525s1998 0 tha
035 _a(OCoLC)934471672
050 _aHC445
_b.ศ665
110 2 _aคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ.
245 1 0 _aรายงานผลการวิเคราะห์และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตทาง เศรษฐกิจ (ฉบับสมบูรณ์) /
_cเสนอโดย คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ (ศปร.).
260 _a[ม.ป.ท. :
_bม.ป.พ.],
_c2541.
300 _a208 หน้า :
_bภาพประกอบ.
592 _aชื่อเรื่องที่หัวกระดาษ:
_bปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ : รายงานผลการวิเคราะห์และ วินิจฉัยของ ศปร.
592 _aฉบับพิมพ์ปี 2542 ชื่อเรื่อง:
_bรายงาน ศปร. ฉบับสมบูรณ์ : รายงานผลการวิเคราะห์และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจ.
610 2 4 _aคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ.
650 4 _aการเงิน
_zไทย.
651 4 _aไทย
_xภาวะเศรษฐกิจ
_y2541.
740 0 _aผลการวิเคราะห์และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจ.
740 0 _aข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจ.
942 _cGB
_06
_2lcc
997 _aTH
997 _bTH
997 _cR
997 _dKC
997 _eK
997 _gV
_fSG
999 _c266051
_d266051