000 01682cam a2200301 a 4500
001 270156
005 20210826155011.0
007 t
008 980716s1998 0 tha
020 _a9747716984
035 _a(OCoLC)773425255
050 _aKPT80.ค53
_bล75
100 0 _aเลอสรร ธนสุกาญจน์.
_910141
245 1 0 _aกฎหมายสำหรับบริการอินเตอร์เนทในประเทศไทย =
_bLegal framwork for regulating Internet in Thailand : กรอบ ข้อเสนอแนะ และการควบคุมดูแล การให้บริการ /
_cคณะผู้วิจัย เลอสรร ธนสุกาญจน์, จิตตภัทร เครือวรรณ์, สุธรรม อยู่ในธรรม.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bนิติธรรม,
_c2541.
300 _a273 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _aอินเทอร์เน็ต
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9293178
650 4 _aข่ายงานคอมพิวเตอร์
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9293179
650 4 _aเทคโนโลยีกับกฎหมาย.
_9293180
700 0 _aจิตตภัทร เครือวรรณ์.
_910145
700 0 _aสุธรรม อยู่ในธรรม.
_987061
942 _cGB
_09
_2lcc
997 _aPJ
997 _bTT
997 _cR
997 _eK
_gV
999 _c270156
_d270156