000 01586cam a2200313 a 4500
001 270157
005 20200602071120.0
007 t
008 980716s1998 0 tha
020 _a9747717182
035 _a(OCoLC)860065482
050 _aKPT1155
_b.ว65
100 0 _aวัส ติงสมิตร.
_9290604
245 1 0 _aกฎหมายศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ =
_bLaw on Intellectual Property and International Trade Courts : พร้อมข้อสังเกต /
_cวัส ติงสมิตร.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bนิติธรรม,
_c2541.
300 _a178 หน้า.
500 _aชื่อเรื่องที่ปกนอก: กฎหมายศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ : พร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราและเรียงข้อ.
500 _aมีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.
610 2 4 _aศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง.
650 4 _aทรัพย์สินทางปัญญา
_zไทย.
942 _cGB
_2lcc
997 _aPJ
997 _bTT
997 _cR
997 _dYU
997 _eK
999 _c270157
_d270157