000 00925cam a2200265 a 4500
001 270738
005 20200602071228.0
007 t
008 980724s1998 0 tha
020 _a9748634302
035 _a(OCoLC)880759562
050 _aPL4209.ท85
_bก17 2541
100 0 _aเทือก บรรทัด.
_9291304
245 1 0 _aกลางคลื่นกระแสกาล :
_bรวมบทกวี /
_cเทือก บรรทัด.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _a[ม.ป.ท.] :
_bB.J. Plate Processor,
_c2541.
300 _a108 หน้า :
_bภาพประกอบ.
592 _aชื่อเรื่องที่สัน:
_bรวมบทกวี กลางคลื่นกระแสกาล.
942 _cGB
_01
_2lcc
997 _aPI
997 _bTT
997 _cR
997 _eK
999 _c270738
_d270738