000 01559cam a2200313 a 4500
001 274912
005 20200602071832.0
007 t
008 980916s1998 0 tha
020 _a9745726338
035 _a(OCoLC)683096720
050 _aH62.5
_b.ธ44
110 2 _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bงานส่งเสริมวิชาการ.
_996724
245 1 0 _aทำเนียบนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ =
_bSelective list of Thammasat researchers /
_c[จัดทำโดย] งานส่งเสริมวิชาการ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะทำงาน ฉันทิชา มหาพสุธานนท์.
250 _aฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bงาน,
_c2541.
300 _a384 หน้า.
610 2 4 _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
_xข้าราชการและพนักงาน
_xทำเนียบนาม.
_9297231
650 4 _aนักวิชาการ
_zไทย
_xทำเนียบนาม.
_9150692
700 0 _aฉันทิชา มหาพสุธานนท์.
_9294957
942 _cREF
_2lcc
997 _gSU
997 _aPI
997 _bPI
997 _cR
997 _dVE
997 _eK
_gV
999 _c274912
_d274912