000 01425cam a2200313 4500
001 276265
005 20220222103302.0
007 t
008 981008s1998 0 tha
020 _a9748688267
035 _a(OCoLC)880761804
050 _aK52.อ6
_bธ25 2541
100 0 _aธง วิทัยวัฒน์.
_9177028
245 1 0 _aข้อสอบอัยการวิชาภาษาอังกฤษ /
_cธง วิทัยวัฒน์.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 _aกรุงเทพฯ :
_bนิติธรรม,
_c2541.
300 _a214 หน้า.
650 4 _aอัยการ
_xข้อสอบและเฉลย.
_9176941
650 4 _aกฎหมาย
_xภาษา.
_939625
650 4 _aกฎหมาย
_xศัพท์บัญญัติ.
_9177025
650 4 _aกฎหมาย
_xการแปล.
_9103794
989 0 _aธง วิทัยวัฒน์.
_bพิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
_dกรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2552.
_etha
_tข้อสอบอัยการวิชาภาษาอังกฤษ /
_z9789742034467
942 _cREF
_2lcc
_01
997 _aTH
997 _bTH
997 _dSU
997 _eK
999 _c276265
_d276265