000 01467cam a2200313 a 4500
001 280100
005 20211015083922.0
007 t
008 981130s1998 0 tha
020 _a9747682389
035 _a(OCoLC)773429327
050 _aDS586
_b.ค63
100 0 _aคำนูณ สิทธิสมาน.
_9299355
245 1 0 _a14 ตุลาฉบับสามัญชน /
_cโดย คำนูญ สิทธิสมาน.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bสามัญชน,
_c2541.
300 _a168 หน้า.
592 _aชื่อเรื่องที่สัน:
_bบันทึกความทรงจำจากผู้รู้จริง.
651 4 _aไทย
_xประวัติศาสตร์
_yกรุงรัตนโกสินทร์
_yรัชกาลที่ 9
_yวันมหาวิปโยค, 2516.
_962664
651 4 _aไทย
_xการเมืองและการปกครอง
_y2516-?
_944520
740 0 _aสิบสี่ตุลาฉบับสามัญชน.
989 0 _aคำนูณ สิทธิสมาน.
_b[แก้ไขและเพิ่มเติม].
_dกรุงเทพฯ : ภัคธรรศ, 2544.
_etha
_tคนจุดโคม /
_z9747804719
942 _cGB
_08
_2lcc
997 _aPJ
997 _bTH
997 _cR
997 _dVE
997 _eK
_gV
999 _c280100
_d280100