000 01248cam a2200337 a 4500
001 289093
005 20200602074252.0
007 t
008 990419s1998 0 tha
020 _a9748662438
035 _a(OCoLC)773432816
050 _aDS523.4.ท9
_bท915
245 0 0 _aไท =
_bTai /
_cฉลาดชาย รมิตานนท์, วิระดา สมสวัสดิ์, เรณู วิชาศิลป์ บรรณาธิการ.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _a[เชียงใหม่] :
_bToyota Foundation,
_c2541.
300 _a37, 572 หน้า :
_bภาพประกอบ, แผนที่.
500 _aมีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.
650 4 _aชาวไท.
650 4 _aTai (Southeast Asian people)
_933008
700 0 _aฉลาดชาย รมิตานนท์.
_952993
700 0 _aวิระดา สมสวัสดิ์.
_933192
700 0 _aเรณู วิชาศิลป์.
_9277936
942 _cGB
_010
_2lcc
997 _gV
997 _aPI, SR
997 _bSR
997 _cR, R
997 _dVE
997 _eTV
_gV
999 _c289093
_d289093