000 00746cam a2200217 a 4500
001 292493
005 20200602074922.0
007 t
008 990604s25 19 0 tha
050 _aPK1090
_b.ป35
100 0 _aประยุทธ์ หลงสมบุญ.
_9309536
245 1 0 _aพจนานุกรมบาลี-ไทย
_b(15491 คำ)
_cโดน ป. หลงสมบูณ์.
260 _aกรุงเทพฯ,
_bโรงพิมพ์คุรุสภา,
_c2519.
300 _a707 หน้า.
650 4 _aภาษาบาลี
_xพจนานุกรม
_xภาษาไทย.
_9181366
942 _cREF
_03
_2lcc
997 _aBF
997 _cT
997 _dCN
999 _c292493
_d292493