000 00645cam a2200229 a 4500
001 293519
005 20200816052846.0
007 t
008 990614n1957 0 tha
035 _a(OCoLC)934482193
050 _aHJ191.ท92
_bส39
100 0 _aสมนึก แตงเจริญ.
_951432
245 1 0 _aการคลังสาธารณะ.
260 _aม.ป.ท.,
_cม.ป.ป.
300 _a94 หน้า.
_bตาราง. กราฟ.
650 4 _aการคลังสาธารณะ.
_923719
942 _cGB
_2lcc
997 _aKT
997 _cT
997 _dCN
999 _c293519
_d293519