000 01735cam a2200349 a 4500
001 297888
005 20220110095336.0
007 t
008 990707r19991998 0 tha
020 _a9743310207
035 _a(OCoLC)773435364
050 _aGR312
_b.ค36
245 0 0 _aคติชนกับคนไทย-ไท :
_bรวมบทความทางด้านคติชนวิทยาในบริบททางสังคม /
_cศิราพร ณ ถลาง, สุกัญญา ภัทราชัย บรรณาธิการ.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bโครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2542.
300 _a266 หน้า :
_bภาพประกอบ.
440 0 _aชุดคติชนวิทยา ;
_vอันดับ 1
_9314136
490 1 _aโครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ ;
_vลำดับที่ 42
650 4 _aคติชาวบ้าน
_zไทย.
_994302
650 4 _aชาวไท
_xคติชาวบ้าน.
_9269196
651 4 _aไทย
_xอารยธรรม.
_9257
700 0 _aศิราพร ณ ถลาง.
_9226013
700 0 _aสุกัญญา สุจฉายา.
_961798
830 0 _aโครงการตำรา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์) ;
_vลำดับที่ 42.
_9228752
942 _cGB
_023
_2lcc
997 _aPI, BF
997 _bWU
997 _cR, K
997 _dYS
997 _eT
997 _gV
999 _c297888
_d297888