000 01191cam a2200253 a 4500
001 311166
005 20191119022450.0
007 t
008 991007s1998 0 tha
035 _a(OCoLC)934484554
090 _aDOC
_b.ช6336ค74
100 0 _aชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.
_9221502
245 1 0 _aคู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 /
_cโดย ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี,
_c[2541?]
300 _a32 หน้า.
650 4 _aข้อมูลข่าวสารของราชการ
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
942 _cDOC
_05
997 _aPI, WU
997 _bVB
997 _cR, K
997 _dVE
997 _eT
_fMS, PC
_gV
999 _c311166
_d311166