000 01238cam a2200313 a 4500
001 311822
005 20201113173204.0
007 t
008 991012s1999 0 tha
020 _a9745536164
035 _a(OCoLC)773438028
050 _aSB185
_b.พ74
245 0 0 _aพืชเศรษฐกิจ /
_cคณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา ; กองบรรณาธิการ นพพร สายัมพล ... [และคนอื่นๆ].
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
_c2542.
300 _a471 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _aพืชเศรษฐกิจ.
650 4 _aพืชไร่.
_925045
700 0 _aนพพร สายัมพล.
_9345951
710 2 _aมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
_bภาควิชาพืชไร่นา.
_9345952
942 _cGB
_019
_2lcc
997 _aPI, PJ
997 _bBF
997 _cR, K
997 _dPU
997 _dPU
997 _eS
999 _c311822
_d311822