000 01646cam a2200289 a 4500
001 316912
005 20200602081330.0
007 t
008 991126s1999 0 tha
035 _a(OCoLC)934485199
050 _aKPT920
_b.ส736
100 0 _aสุธีร์ ศุภนิตย์,
_d2494-2549.
_955611
245 1 0 _aการศึกษากฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ :
_b(บทบาทด้าน การกำกับและบริหารการพาณิชย์ : บทบาทในด้านปัญหา การล้มละลายของบริษัท และบทบาทด้านอื่นๆ) /
_cโดย สุธีร์ ศุภนิตย์, วีรวัฒน์ จันทโชติ, เสาวนีย์ อัศวโรจน์.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย,
_c2542.
300 _avii, 168 หน้า.
650 4 _aกฎหมายพาณิชย์
_zไทย.
_935705
650 4 _aกฎหมายธุรกิจ
_zไทย.
_9109610
700 0 _aวีรวัฒน์ จันทโชติ,
_d2506-
_9103891
700 0 _aเสาวนีย์ อัศวโรจน์.
_965896
942 _cGB
_02
_2lcc
997 _aPI, PJ
997 _bWU
997 _cR, A
997 _dSS
997 _eT
999 _c316912
_d316912