000 01758cam a2200277 a 4500
001 317031
005 20191119022811.0
007 t
008 991129s1998 0 tha
035 _a(OCoLC)934485237
090 _aDOC
_b.ก6615
245 0 0 _aการปรับบทบาทในการส่งเสริมการส่งออกของศูนย์พาณิชยกรรมและ สำนักงานทูตพาณิชย์ในต่างประเทศ :
_bข้อเสนอบางประการจากกรณีศึกษาของ ต่างประเทศ /
_cโดย ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bฝ่าย,
_c2541.
300 _aiv, 37 แผ่น.
500 _aชื่อเหนือชื่อเรื่อง: โครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549.
650 4 _aการส่งเสริมการค้าต่างประเทศ
_zไทย.
_987135
710 2 _aมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
_bฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.
_9274548
710 2 _aโครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549.
_9351940
942 _cDOC
997 _aPI, WU
997 _bVB
997 _cR, K
997 _dKC
997 _eT
999 _c317031
_d317031