000 01358cam a2200265 a 4500
001 320732
005 20210914152851.0
007 t
008 000120s1999 0 tha
035 _a(OCoLC)934485481
050 _aKPT2488
_b.ก95
110 2 _aสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
_bสำนักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ.
_9436064
245 1 0 _aคู่มือการจัดตั้งพรรคการเมือง/
_cสำนักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bสำนัก,
_c2542.
300 _a109 หน้า.
650 4 _aพรรคการเมือง
_zไทย
_xกฎและระเบียบปฏิบัติ.
_9354084
650 4 _aพรรคการเมือง
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_938295
942 _cGB
_2lcc
_01
997 _aSG, BF
997 _bPJ
997 _cR, A
997 _dYS
997 _eTV
999 _c320732
_d320732