000 01453cam a2200277 a 4500
001 321701
005 20210402102638.0
007 t
008 000127s1999 0 tha
035 _a(OCoLC)934485565
050 _aKPT2064.52475.ก3
_b2542
100 0 _aนรนิติ เศรษฐบุตร,
_d2484-
_9104445
245 1 0 _aเอกสารการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2475 (โดยสภาผู้แทนราษฎรชุดแรก) /
_cเขียนคำอธิบายโดย นรนิติ เศรษฐบุตร.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2542.
300 _a212 หน้า.
490 1 _aหนังสือชุดเอกสารการเมืองไทย
650 4 _aรัฐธรรมนูญ
_zไทย.
830 0 _aหนังสือชุดเอกสารการเมืองไทย (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย)
_9349806
942 _cGB
_016
_2lcc
997 _aPI, PJ
997 _bBF
997 _cR, A
997 _dSS
997 _eS
_fTW, SG
_gV
999 _c321701
_d321701