000 01555cam a2200289 4500
001 326025
005 20200602082042.0
007 t
008 000229s1999 0 tha
020 _a9747574632
035 _a(OCoLC)683043195
050 _aHF5814
_b.ต83 2542
100 0 _aเตือนจิตต์ จิตต์อารี,
_d2493-
_933016
245 1 0 _aวิธีการวิจัยโฆษณา =
_bAdvertising research methods /
_cโดย เตือนจิตต์ จิตต์อารี.
250 _a[พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bบริษัทพริกหวานกราฟฟิค จำกัด,
_c1999 [2542]
300 _a328 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _aโฆษณา
_xวิจัย.
_964532
989 0 _aเตือนจิตต์ จิตต์อารี,
_d[กรุงเทพฯ] : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2536.
_etha
_tวิธีการวิจัยการโฆษณา =
989 0 _bพิมพ์แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 2.
_d[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2537.
_etha
_tวิธีการวิจัยการโฆษณา =
_aเตือนจิตต์ จิตต์อารี,
942 _cGB
_2lcc
997 _aPI, WU
997 _bWU
997 _dYS
997 _eTV
_fBF
999 _c326025
_d326025