000 01220cam a2200313 a 4500
001 326501
005 20200918163219.0
007 t
008 000303s1999 0 tha
020 _a9742721521
035 _a(OCoLC)773440428
050 _aHC445
_b.ว67728
100 0 _aวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
245 1 0 _aวิพากษ์เศรษฐกิจทุนนิยมคืนสู่ชุมชน /
_cวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bโครงการวิถีทรรศน์,
_c2542.
300 _a194 หน้า :
_bภาพประกอบ.
440 0 _aชุดภูมิปัญญา ;
_vลำดับที่ 14
651 4 _aไทย
_xภาวะเศรษฐกิจ.
_93635
651 4 _aไทย
_xนโยบายเศรษฐกิจ.
_915068
700 1 _aฉัตรทิพย์ นาถสุภา,
_d2484-
_916813
942 _cGB
_09
_2lcc
997 _aPI, PJ
997 _bWU
997 _cR, A
997 _dPU
997 _dTV
997 _gV
999 _c326501
_d326501