000 01650cam a2200325 a 4500
001 329217
005 20210209132826.0
007 t
008 000327s2000 0 tha
020 _a9747285207
035 _a(OCoLC)773440992
050 _aJS7402.ก2
_bช46
100 0 _aชยาวุธ จันทร.
_9354570
245 1 0 _aวิวัฒนาการการปกครองท้องถิ่นไทย /
_cผู้เรียบเรียง ชยาวุธ จันทร, เยาวลักษณ์ กุลพานิช, ชุลีพร เดชขำ.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น สำนัก ก. พ. ,
_c2543.
300 _a132 หน้า.
490 1 _aเอกสารโครงการ ;
_vหมายเลข 3
650 4 _aการปกครองท้องถิ่น
_zไทย.
_916378
700 0 _aเยาวลักษณ์ กุลพานิช.
_9255422
700 0 _aชุลีพร เดชขำ.
_9354571
830 0 _aเอกสารโครงการ (โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอำนาจสู่ ท้องถิ่น) ;
_vหมายเลข 3.
942 _cGB
_014
_2lcc
997 _aPI, BF
997 _bVB
997 _cK, A
997 _dYU
997 _eTV
997 _gV
999 _c329217
_d329217