000 01408cam a2200313 a 4500
001 342146
005 20200926130300.0
007 t
008 000807s2000 0 tha
020 _a9748336982
035 _a(OCoLC)773445563
050 _aDS779.27
_b.ฐ623
100 0 _aฐิติพร จิระสวัสดิ์.
_9363314
245 1 0 _aนโยบายต่างประเทศของจีนต่อพม่า :
_bช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1988-1997 /
_cฐิติพร จิระสวัสดิ์.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2543.
300 _aก-ฉ, 177 หน้า :
_bแผนที่.
490 1 _aสิ่งพิมพ์ :
_vลำดับที่ 72
651 4 _aจีน
_xความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
_zพม่า.
_9137489
653 _aจีนศึกษา
830 0 _aสิ่งพิมพ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา) ;
_vลำดับที่ 72.
942 _cGB
_035
_2lcc
997 _aPI, BF
997 _bAS
997 _cR, A
997 _dVE
997 _eTV
997 _gV
999 _c342146
_d342146