000 01309cam a2200289 a 4500
001 348175
005 20200602084437.0
007 t
008 001009s2000 0 tha
035 _a(OCoLC)934489239
050 _aKPT2732
_b.จ643
100 0 _aจีรพงษ์ เกียรติธำรงกุล.
_9366567
245 1 0 _aการแสดงเหตุผลประกอบคำสั่งทางปกครอง /
_cโดย จีรพงษ์ เกียรติธำรงกุล.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2543.
300 _a8, 162 แผ่น.
502 _aวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
650 4 _aการกระทำในทางปกครอง
_zไทย.
650 4 _aคำสั่งคณะบริหาร
_zไทย.
_9180909
988 _uhttp://203.131.219.173/thesis/la/1020/01TITLE.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cTHS
_07
_2lcc
997 _aSG, TH
997 _bPI
997 _cK
997 _dKC
997 _eT
999 _c348175
_d348175