000 01304cam a2200277 a 4500
001 351193
005 20200602084806.0
007 t
008 001121s2000 0 tha
020 _a9744470976
035 _a(OCoLC)880794816
050 _aKPT1590
_b.พ949
100 0 _aไพโรจน์ วายุภาพ.
_954082
245 1 0 _aคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และศาลอื่นขัดกัน พร้อมด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วย การวินิจฉัยชี้ขาด อำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 /
_cไพโรจน์ วายุภาพ.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bนิติบรรณการ,
_c2543.
300 _aก-ค, 83 หน้า.
650 4 _aเขตอำนาจศาล
_zไทย.
650 4 _aศาล
_zไทย.
942 _cGB
_03
_2lcc
997 _aSG, AS
997 _bBF
997 _cA
997 _dSS
997 _eT
_gV
999 _c351193
_d351193