000 01117cam a2200193 4500
999 _c35438
_d35438
001 35438
005 20200601233115.0
008 s1935 0 tha
035 _a(OCoLC)934560450
050 _aDS583.3
_b.ถ8
245 0 0 _aแถลงการณ์เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, ทรงสละราชสมบัติ.
260 _aพระนคร,
_bโรงพิมพ์ศรีกรุง,
_c2478.
300 _a402 หน้า.
651 4 _aไทย
_xประวัติศาสตร์
_yกรุงรัตนโกสินทร์
_yรัชกาลที่ 7, 2468-2477.
_940901
651 4 _aไทย
_xประวัติศาสตร์
_yกรุงรัตนโกสินทร์
_yรัชกาลที่ 7
_yสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง, 2475-2477.
_962426
942 _cGB
_06
_2lcc
997 _cอรุณศรี
_gV