000 00940cam a2200253 a 4500
001 354984
005 20210318184945.0
007 t
008 010109s2000 0 tha
020 _a9742722412
035 _a(OCoLC)683068380
050 _aHM1116
_b.อ37
100 0 _aอนุช อาภาภิรม,
_d2483-
_933047
245 1 0 _aฉากความรุนแรงในยุคโลกาภิวัฒน์ /
_cอนุช อาภาภิรม.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bมูลนิธิวิถีทรรศน์,
_c2543.
300 _a20, 124 หน้า.
440 0 _aชุดภูมิปัญญา ;
_vลำดับที่ 18
650 4 _aความรุนแรง.
650 4 _aสันติภาพ.
690 4 _aสิ่งพิมพ์ สกว
942 _cGB
_015
_2lcc
997 _aPA, PJ
_bTH
_cA
_dYU
_eT
_gV
999 _c354984
_d354984