000 01588cam a2200265 a 4500
001 355390
005 20191119025234.0
007 t
008 010112s2000 1 tha
035 _a(OCoLC)934489888
090 _aDOC
_b.ก6658ส63
111 2 _aการเสวนาเรื่องสิทธิของคนจนในกระบวนการยุติธรรม
_d(2543 :
_cคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
_9372683
245 1 0 _aสิทธิของคนจนในกระบวนการยุติธรรม :
_bเอกสารประกอบการเสวนา วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2543 ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ /
_cจัดทำเอกสารโดย กองเลขานุการสมัชชาคนจน.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bกอง,
_c2543.
300 _a1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)
650 4 _aสิทธิพลเมือง
_zไทย
_xการประชุม.
_9376734
710 2 _aสมัชชาคนจนกรณีโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ.
_9293408
942 _cDOC
_01
997 _aPA, AS
997 _bAS
997 _cA
997 _dYU
997 _eT
999 _c355390
_d355390