000 01199cam a2200265 a 4500
001 355604
005 20201118153907.0
007 t
008 010115r19991996 0 tha
020 _a9745532452
035 _a(OCoLC)773448278
050 _aQK725
_b.อ43
100 0 _aอรดี สหวัชรินทร์.
_9375432
245 1 0 _aเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช /
_cโดย อรดี สหวัชรินทร์.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
_c2539.
300 _a48 หน้า :
_bส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.
650 4 _aการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช.
_956599
942 _cGB
_08
_2lcc
997 _aTH, PJ
997 _bTH
997 _cA
997 _dKC
997 _eT
999 _c355604
_d355604