000 01477cam a2200313 a 4500
001 359208
005 20201028190633.0
007 t
008 010216s2000 0 tha
020 _a9747833875
035 _a(OCoLC)880797168
050 _aDS583
_b.ส6815
100 0 _aสุพจน์ ด่านตระกูล,
_d2466-2552-
_941413
245 1 0 _aปรีดีคิด ปรีดีเขียน /
_cสุพจน์ ด่านตระกูล.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน,
_c2543.
300 _a163, 22 หน้า :
_bภาพประกอบ.
600 0 4 _aปรีดี พนมยงค์,
_d2443-2526.
_923657
651 4 _aไทย
_xประวัติศาสตร์
_yกรุงรัตนโกสินทร์
_yรัชกาลที่ 7
_yสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง, 2475-2477.
_962426
651 4 _aไทย
_xการเมืองและการปกครอง
_y2475-?
_932597
700 0 _aปรีดี พนมยงค์,
_d2443-2526.
_923657
942 _cGB
_015
_2lcc
997 _aSG, PJ
997 _bAS
997 _cA
997 _dVE
997 _eT
_fTW
997 _gV
999 _c359208
_d359208