000 01754cam a2200277 a 4500
001 360324
005 20200602090001.0
007 t
008 010226s1999 0 tha
035 _a(OCoLC)934490419
050 _aKPT2070
_b.ร64
245 0 0 _aรายงานการวิจัยเรื่องความรู้ความเข้าใจของประชาชนทั่วประเทศ ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย /
_cโดย กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร ... [และคนอื่น ๆ].
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bกลุ่ม,
_c2542.
300 _a153 แผ่น :
_bภาพประกอบ.
650 4 _aกฎหมายรัฐธรรมนูญ
_zไทย.
_9171141
700 0 _aศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร.
_9375735
710 2 _aสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์.
_bกลุ่มวิจัยพัฒนาและสำรวจ.
_9278885
740 0 _aความรู้ความเข้าใจของประชาชนทั่วประเทศต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.
942 _cGB
_2lcc
997 _aSG, PP
997 _bPJ
997 _cR
997 _dYU
997 _eT
999 _c360324
_d360324