000 01795cam a2200325 a 4500
001 361071
005 20200602090113.0
007 t
008 010307s2000 0 tha
020 _a9743462406
035 _a(OCoLC)683099247
060 _aQV766
_b.ร627
245 0 0 _aรายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ 2 เรื่อง /
_cสำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bสำนัก,
_c2543.
300 _aก-จ, 142 หน้า :
_bภาพประกอบ.
500 _aชื่อเรื่องได้จากสัน.
592 _aเรื่องที่ 1:
_bการศึกษาสมุนไพรที่มีคุณสมบัติต้านเอดส์.
592 _aเรื่องที่ 2:
_bต้นทุนและผลการอบไอน้ำด้วยสมุนไพรต่อการบรรเทาความเจ็บปวดผู้ป่วยเอดส์ที่รับการรักษาในวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้.
650 4 _aกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม
_xการรักษา.
650 4 _aเครื่องยาจากพืช.
_9419472
650 4 _aสมุนไพร
_zไทย.
710 2 _aสำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา.
_954406
942 _cGB
_2nlm
997 _aPA, AS
997 _bBF
997 _cA
997 _dKC
997 _eT
999 _c361071
_d361071