000 02781cam a2200385 a 4500
001 367130
005 20211214194632.0
007 t
008 010605s2000 0 tha
020 _a9740838642
035 _a(OCoLC)773453298
050 _aHN750.6
_b.ส7 2543
100 0 _aสุพัตรา สุภาพ.
_963174
245 1 0 _aสังคมและวัฒนธรรมไทย :
_bค่านิยม : ครอบครัว : ศาสนา : ประเพณี /
_cผู้เขียน สุพัตรา สุภาพ.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 11, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 _aกรุงเทพฯ :
_bบริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด,
_c2543.
300 _a126 หน้า.
650 4 _aค่านิยมสังคม
_zไทย.
_962191
650 4 _aครอบครัว
_zไทย.
_949407
650 4 _aศาสนา
_zไทย.
_9209809
651 4 _aไทย
_xความเป็นอยู่และประเพณี.
_9256
651 4 _aไทย
_xอารยธรรม.
_9257
989 0 _aสุพัตรา สุภาพ.
_dกรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2518.
_etha
_tสังคมและวัฒนธรรมไทย ;
989 0 _aสุพัตรา สุภาพ.
_bพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.
_dกรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2520.
_etha
_tสังคมและวัฒนธรรมไทย :
989 0 _aสุพัตรา สุภาพ.
_bพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม.
_dกรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2523.
_etha
_tสังคมและวัฒนธรรมไทย ;
989 0 _aสุพัตรา สุภาพ.
_bพิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม 2528].
_dกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2534.
_etha
_tสังคมและวัฒนธรรมไทย :
_z9740770436
989 0 _aสุพัตรา สุภาพ.
_bพิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม 2531]
_dกรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2536.
_etha
_tสังคมและวัฒนธรรมไทย :
_z9740805051
942 _cGB
_06
_2lcc
997 _aSG, PR
997 _bPP
997 _cA
997 _dYS
997 _eTV
999 _c367130
_d367130