000 01467cam a2200289 a 4500
001 367720
005 20200602091153.0
007 t
008 010613s2001 0 tha
020 _a9743271562
035 _a(OCoLC)880799799
050 _aKPT80.ค53
_bพ93
100 0 _aไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ.
_9381082
245 1 0 _aการคุ้มครองทางกฎหมายของชื่อโดเมนบนอินเตอร์เน็ต =
_bLegal protection of domain name on Internet /
_cโดย ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2544.
300 _a3, 5, 128 แผ่น :
_bภาพประกอบ.
502 _aวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
650 4 _9381615
_aอินเทอร์เน็ตโดเมนเนม
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
988 _uhttp://203.131.219.173/thesis/la/1175/01TITLE.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cTHS
_03
_2lcc
997 _aSG, PK
997 _bPJ
997 _cK
997 _dKC
997 _eT
999 _c367720
_d367720