000 01547cam a2200289 a 4500
001 371247
005 20210603042541.0
007 t
008 010719s2001 0 tha
020 _a9748763625
035 _a(OCoLC)860777330
050 _aKPT2516
_b.ค94
245 0 0 _aโครงการการปรับปรุงกระบวนการริเริ่ม การนำเสนอ การพิจารณาและการอนุมัติกฎหมายไทย :
_bบทสรุปสำหรับผู้บริหาร /
_cกองบรรณาธิการ ถวิลวดี บุรีกุล ... [และคนอื่นๆ].
260 _aนนทบุรี :
_bสถาบันพระปกเกล้า,
_c2544.
300 _a108, [25] หน้า :
_bภาพประกอบ.
490 0 _aเอกสารชุดสรุปผลการวิจัย
592 _aชื่อเรื่องที่ปกนอกและสัน:
_bการปรับปรุงกระบวนการริเริ่ม การนำเสนอ การพิจารณาและการอนุมัติกฎหมายไทย.
650 4 _aการตรากฎหมาย
_zไทย.
_9388060
700 0 _aถวิลวดี บุรีกุล.
_9384901
942 _cGB
_01
_2lcc
997 _aTH, AS
997 _bPP
997 _cA
997 _dVE
997 _eT
_gV
999 _c371247
_d371247