000 01564cam a2200325 a 4500
001 373737
005 20211212130349.0
007 t
008 010823s2001 0 tha
020 _a9742723516
035 _a(OCoLC)773457255
050 _aHC59.7
_b.ท56
100 0 _aทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์.
_993437
245 1 0 _aทฤษฎีพึ่งพาและเทววิทยาแห่งการปลดปล่อย /
_cโดย ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์,
_c2544.
300 _a19, 200 หน้า :
_bภาพประกอบ.
440 0 _aชุดภูมิปัญญา ;
_vลำดับที่ 24
_9272101
500 _aชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: บทเรียนจากโลกที่สาม.
650 4 _aทุนนิยม
_zประเทศที่กำลังพัฒนา.
_9390587
650 4 _aทฤษฎีพึ่งพา.
_993660
651 4 _aประเทศที่กำลังพัฒนา.
_9274311
651 4 _aประเทศที่กำลังพัฒนา
_xการพึ่งพาต่างประเทศ.
_9390588
942 _cGB
_014
_2lcc
997 _aSG, PI
997 _bPI
997 _cA
997 _dPU
997 _eT
_gV
_fBF
999 _c373737
_d373737