000 01577cam a2200289 a 4500
001 379644
005 20210819085511.0
007 t
008 011112s2001 0 tha
035 _a(OCoLC)934494117
050 _aJQ1746.ฮ13น6
_bอ64
100 0 _aอัมพร ธำรงลักษณ์.
_9364483
245 1 0 _aรายงานวิจัยเรื่องการพัฒนานักบริหารระดับสูงในประเทศไทย :
_bศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน = The executive development program in Thailand : a case study of Civil Service Commission /
_cโดย อัมพร ธำรงลักษณ์.
260 _a[ม.ป.ท. :
_bม.ป.พ.],
_c2544.
300 _a6, 180 แผ่น :
_bภาพประกอบ.
610 2 4 _aสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
_xข้าราชการและพนักงาน
_xการฝึกอบรม.
_9394111
650 4 _aนักบริหาร
_xการฝึกอบรม
_zไทย
_xการศึกษาเฉพาะกรณี.
_9394112
740 0 _aการพัฒนานักบริหารระดับสูงในประเทศไทย.
942 _cGB
_09
_2lcc
997 _aBF, PR
997 _bAS
997 _cA
997 _dSU
997 _eTV
997 _gV
999 _c379644
_d379644